قیمت کوییکدنده ای Sسایپا،1402 ، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت کوییک دنده ای S صفر سال 1402 سایپا: امروز 7 خرداد قیمت روز خودرو کوییک دنده ای S صفر سال 1402 سایپا صفر در بازار 390,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل 3.7% در نمودار کاهش داشته است.

قیمت روز خودرو کوییکدنده ای Sسایپا،1402

قیمت بازار:

390,000,000 تومان

بروزرسانی:

1403/3/7

قیمت کوییکدنده ای Sسایپا،1402 روی نمودار

%3.7
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت کوییک دنده ای S کارکرده

سال 1402 364,000,000 تا 378,000,000 تومان
سال 1401 345,000,000 تا 360,000,000 تومان

تغییرات قیمت کوییکدنده ای Sسایپا،1402

1403/3/7 390,000,000 تومان
%3.7
1403/3/6 405,000,000 تومان
%0
1403/3/5 405,000,000 تومان
%0
1403/3/4 405,000,000 تومان
%0
1403/3/3 405,000,000 تومان
%0
1403/3/2 405,000,000 تومان
%0
1403/3/1 405,000,000 تومان
%3.8