باسلام من اگر حق انتخاب داشتم فولکس وارد میکردم
تعویض شاسی جلو پراید
قیمت ها داره میاد پایین هنوز؟
همه جور ماشینی خرید و فروش میشه.
بازنشر کرده
سلام در بازار خودرو چیتگر پراید هم خرید و فروش میشه ؟؟
سلام در بازار خودرو چیتگر پراید هم خرید و فروش میشه ؟؟
من‌نمی فهمم مدیران خودرو که خودش یکی از عوامل به هم ریختن بازار خودرو و پرچم دار گرونی بازار خودرو هست با چه رویی میاد تو قرعه کشی اعلام حضور می کند. تو که قیمت ماشینات از بازار آزاد گرون تره دیگه چی میگی؟ خدایا امت ما را از دست این زالوها نجات بده. آمین
خیلی این ارابه بدون کیفیت گرونش کردینه