قیمت کوییکدنده ای Rسایپا،1402 ، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت کوییک دنده ای R صفر سال 1402 سایپا: امروز 7 خرداد قیمت روز خودرو کوییک دنده ای R صفر سال 1402 سایپا صفر در بازار 410,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل 3.8% در نمودار افزایش داشته است.

قیمت روز خودرو کوییکدنده ای Rسایپا،1402

قیمت بازار:

410,000,000 تومان

بروزرسانی:

1403/3/7

قیمت کوییکدنده ای Rسایپا،1402 روی نمودار

%3.8
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت کوییک دنده ای R کارکرده

سال 1402 382,000,000 تا 398,000,000 تومان
سال 1401 363,000,000 تا 378,000,000 تومان

تغییرات قیمت کوییکدنده ای Rسایپا،1402

1403/3/7 410,000,000 تومان
%3.8
1403/3/6 395,000,000 تومان
%0
1403/3/5 395,000,000 تومان
%0
1403/3/4 395,000,000 تومان
%0
1403/3/3 395,000,000 تومان
%0
1403/3/2 395,000,000 تومان
%0
1403/3/1 395,000,000 تومان
%3.9