قیمت کوییکدنده ای Rسایپا،1402 ، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت کوییک دنده ای R صفر سال 1402 سایپا: امروز 16 آذر قیمت روز خودرو کوییک دنده ای R صفر سال 1402 سایپا صفر در بازار 345,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو کوییکدنده ای Rسایپا،1402

قیمت بازار:

345,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/9/16

قیمت کوییکدنده ای Rسایپا،1402 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت کوییک دنده ای R کارکرده

سال 1402 322,000,000 تا 335,000,000 تومان
سال 1401 306,000,000 تا 318,000,000 تومان

تغییرات قیمت کوییکدنده ای Rسایپا،1402

1402/9/16 345,000,000 تومان
%0
1402/9/15 345,000,000 تومان
%0
1402/9/14 345,000,000 تومان
%0
1402/9/13 345,000,000 تومان
%0
1402/9/12 345,000,000 تومان
%0
1402/9/11 345,000,000 تومان
%0
1402/9/10 345,000,000 تومان
%0