کوییک دنده ای S، 1399، سایپا

قیمت روز خودرو کوییک دنده ای S، 1399، سایپا

قیمت بازار:

160,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/1/21

نمودار قیمت روز خودرو کوییک دنده ای S، 1399، سایپا

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده کوییک دنده ای S، 1399، سایپا

سال 1399 149,000,000 تا 156,000,000 تومان
سال 1398 142,000,000 تا 148,000,000 تومان
سال 1397 135,000,000 تا 140,000,000 تومان
سال 1396 128,000,000 تا 133,000,000 تومان
سال 1395 122,000,000 تا 127,000,000 تومان
سال 1394 116,000,000 تا 120,000,000 تومان
سال 1393 110,000,000 تا 114,000,000 تومان
سال 1392 105,000,000 تا 109,000,000 تومان
سال 1391 99,000,000 تا 103,000,000 تومان
سال 1390 94,000,000 تا 98,000,000 تومان