کوییک دنده ای R، 1400، سایپا

قیمت روز خودرو کوییک دنده ای R، 1400، سایپا

قیمت بازار:

155,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/1/19

نمودار قیمت روز خودرو کوییک دنده ای R، 1400، سایپا

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده کوییک دنده ای R، 1400، سایپا

سال 1399 145,000,000 تا 151,000,000 تومان
سال 1398 138,000,000 تا 143,000,000 تومان
سال 1397 131,000,000 تا 136,000,000 تومان
سال 1396 124,000,000 تا 129,000,000 تومان
سال 1395 118,000,000 تا 123,000,000 تومان
سال 1394 112,000,000 تا 117,000,000 تومان
سال 1393 107,000,000 تا 111,000,000 تومان
سال 1392 101,000,000 تا 105,000,000 تومان
سال 1391 96,000,000 تا 100,000,000 تومان
سال 1390 91,000,000 تا 95,000,000 تومان