کوییک دنده ای R، 1399، سایپا

قیمت روز خودرو کوییک دنده ای R، 1399، سایپا

قیمت بازار:

150,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/1/22

نمودار قیمت روز خودرو کوییک دنده ای R، 1399، سایپا

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده کوییک دنده ای R، 1399، سایپا

سال 1399 140,000,000 تا 146,000,000 تومان
سال 1398 133,000,000 تا 139,000,000 تومان
سال 1397 127,000,000 تا 132,000,000 تومان
سال 1396 120,000,000 تا 125,000,000 تومان
سال 1395 114,000,000 تا 119,000,000 تومان
سال 1394 109,000,000 تا 113,000,000 تومان
سال 1393 103,000,000 تا 107,000,000 تومان
سال 1392 98,000,000 تا 102,000,000 تومان
سال 1391 93,000,000 تا 97,000,000 تومان
سال 1390 89,000,000 تا 92,000,000 تومان