سیداحمدمیردهقان

سیداحمدمیردهقان

@seyedahmadmirdhghan
تاریخ عضویت: 1403/2/23
پیام خصوصی
سلام اولاً مزخرف تحویل مزدم ندید تکمیل ظرفیت چه صیغه ای هست شفاف بگین قطره چکانی میکنیم تا قیمت خودرو پایین نیاید که بتوانیم بیشتر مزدم را بدوشیم
علیرضا
علیرضا @ahmad
خبرنگار بازارخودرو
خبرنگار بازارخودرو @bazarkhodro_reporter
بازار خودرو
بازار خودرو @bazarkhodro_content
voodoo
voodoo @voodooboy
علی مهدی
علی مهدی @hostel2
sahand
sahand @sahand
علی
علی @aliaskati634
خانم حسین پور
خانم حسین پور @3510211472
مصیب خرم روزان
مصیب خرم روزان @ybmos
سعید
سعید @saeed4