محمودرضا تیموری(بختیاری)

محمودرضا تیموری(بختیاری)

@m123456t
تاریخ عضویت: 1401/1/13
پیام خصوصی
سلام برای جانبازان سهمیه ای دارید.
سلام اگر می‌خواهید درکیفیت خودرو داخلی عملی تغییر حاصل کنید ورود خودرو خارجی رامشت محدودی آزاد کنید.بعد نتیجه تولید داخل راببینید عملا رقابت درمیگیرد.وتولید داخل بدون نقص وارد بازار وشاید کاربه صادرات هم بکشد.
احمد
احمد @ahmad
خبرنگار بازارخودرو
خبرنگار بازارخودرو @bazarkhodro_reporter
بازار خودرو
بازار خودرو @bazarkhodro_content
علی مهدی
علی مهدی @hostel2
voodoo
voodoo @voodooboy
علی
علی @aliaskati634
سهند
سهند @sahand
خانم حسین پور
خانم حسین پور @3510211472
مصیب خرم روزان
مصیب خرم روزان @ybmos
سعید
سعید @saeed4