عباس غلامی

عباس غلامی

@aa13570@
تاریخ عضویت: 1402/11/12
پیام خصوصی
من پلاک دارم یعنی ماشین میتونم ثبت نام کنم معلول بهزیستی بایدخودرو اتومات داشته باشم
علیرضا
علیرضا @ahmad
خبرنگار بازارخودرو
خبرنگار بازارخودرو @bazarkhodro_reporter
بازار خودرو
بازار خودرو @bazarkhodro_content
voodoo
voodoo @voodooboy
علی مهدی
علی مهدی @hostel2
sahand
sahand @sahand
علی
علی @aliaskati634
خانم حسین پور
خانم حسین پور @3510211472
مصیب خرم روزان
مصیب خرم روزان @ybmos
سعید
سعید @saeed4