صمد فرج زاده

صمد فرج زاده

@5790samad
تاریخ عضویت: 1401/12/1
پیام خصوصی
الکی اخبار دروغ تحویل مردم نده بازار خودروو
علیرضا
علیرضا @ahmad
خبرنگار بازارخودرو
خبرنگار بازارخودرو @bazarkhodro_reporter
بازار خودرو
بازار خودرو @bazarkhodro_content
voodoo
voodoo @voodooboy
علی مهدی
علی مهدی @hostel2
sahand
sahand @sahand
علی
علی @aliaskati634
خانم حسین پور
خانم حسین پور @3510211472
مصیب خرم روزان
مصیب خرم روزان @ybmos
سعید
سعید @saeed4