قیمت فولکستیگوان2018 ، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت فولکس تیگوان صفر سال 2018: امروز 9 مهر قیمت روز خودرو فولکس تیگوان صفر سال 2018 صفر در بازار 6,500,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو فولکستیگوان2018

قیمت بازار:

6,500,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/7/9

قیمت فولکستیگوان2018 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت فولکس تیگوان کارکرده

سال 2018 6,052,000,000 تا 6,299,000,000 تومان

تغییرات قیمت فولکستیگوان2018

1402/7/9 6,500,000,000 تومان
%0
1402/7/8 6,500,000,000 تومان
%0
1402/7/7 6,500,000,000 تومان
%0
1402/7/6 6,500,000,000 تومان
%0
1402/7/5 6,500,000,000 تومان
%0
1402/7/4 6,500,000,000 تومان
%0
1402/7/3 6,500,000,000 تومان
%0