قیمت یوآز پاتریوت اتوماتیک صفر، 1400، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت یوآز پاتریوت اتوماتیک صفر سال 1400: امروز 6 فروردین قیمت روز خودرو یوآز پاتریوت اتوماتیک صفر سال 1400 صفر در بازار 1,670,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو یوآز پاتریوت اتوماتیک صفر، 1400
قیمت بازار:

1,670,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/1/6

قیمت یوآز پاتریوت اتوماتیک صفر، 1400 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت یوآز پاتریوت اتوماتیک کارکرده

سال 1400 1,555,000,000 تا 1,619,000,000 تومان

تغییرات قیمت یوآز پاتریوت اتوماتیک صفر، 1400

1402/1/6 1,670,000,000 تومان
%0
1402/1/5 1,670,000,000 تومان
%0
1402/1/4 1,670,000,000 تومان
%0
1402/1/3 1,670,000,000 تومان
%0
1402/1/2 1,670,000,000 تومان
%0
1402/1/1 1,670,000,000 تومان
%0
1401/12/29 1,670,000,000 تومان
%0