قیمت تیگاردX351.5 لیتری اتوماتیک توربو،1402 ، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت تیگارد X35 1.5 لیتری اتوماتیک توربو صفر سال 1402: امروز 30 تیر قیمت روز خودرو تیگارد X35 1.5 لیتری اتوماتیک توربو صفر سال 1402 صفر در بازار 1,250,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو تیگاردX351.5 لیتری اتوماتیک توربو،1402

قیمت بازار:

1,250,000,000 تومان

بروزرسانی:

1403/4/30

قیمت تیگاردX351.5 لیتری اتوماتیک توربو،1402 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت تیگارد X35 1.5 لیتری اتوماتیک توربو کارکرده

سال 1402 1,164,000,000 تا 1,212,000,000 تومان

تغییرات قیمت تیگاردX351.5 لیتری اتوماتیک توربو،1402

1403/4/30 1,250,000,000 تومان
%0
1403/4/29 1,250,000,000 تومان
%0
1403/4/28 1,250,000,000 تومان
%0
1403/4/27 1,250,000,000 تومان
%0
1403/4/26 1,250,000,000 تومان
%0
1403/4/25 1,250,000,000 تومان
%0
1403/4/24 1,250,000,000 تومان
%0