قیمت سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو صفر، 1401، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو صفر سال 1401: امروز 18 خرداد قیمت روز خودرو سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو صفر سال 1401 صفر در بازار 2,550,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو صفر، 1401
قیمت بازار:

2,550,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/3/18

قیمت سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو صفر، 1401 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو کارکرده

سال 1401 2,375,000,000 تا 2,471,000,000 تومان
سال 1400 2,256,000,000 تا 2,348,000,000 تومان

تغییرات قیمت سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو صفر، 1401

1402/3/18 2,550,000,000 تومان
%0
1402/3/17 2,550,000,000 تومان
%0
1402/3/16 2,550,000,000 تومان
%0
1402/3/15 2,550,000,000 تومان
%0
1402/3/14 2,550,000,000 تومان
%0
1402/3/13 2,550,000,000 تومان
%0
1402/3/12 2,550,000,000 تومان
%0