قیمت سانگ یانگتیوولیاسپشیال توربو،1401 ، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو صفر سال 1401: امروز 3 تیر قیمت روز خودرو سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو صفر سال 1401 صفر در بازار 2,350,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو سانگ یانگتیوولیاسپشیال توربو،1401

قیمت بازار:

2,350,000,000 تومان

بروزرسانی:

1403/4/3

قیمت سانگ یانگتیوولیاسپشیال توربو،1401 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت سانگ یانگ تیوولی اسپشیال توربو کارکرده

سال 1401 2,188,000,000 تا 2,278,000,000 تومان
سال 1400 2,079,000,000 تا 2,164,000,000 تومان

تغییرات قیمت سانگ یانگتیوولیاسپشیال توربو،1401

1403/4/3 2,350,000,000 تومان
%0
1403/4/2 2,350,000,000 تومان
%0
1403/4/1 2,350,000,000 تومان
%0
1403/3/31 2,350,000,000 تومان
%0
1403/3/30 2,350,000,000 تومان
%0
1403/3/29 2,350,000,000 تومان
%0
1403/3/28 2,350,000,000 تومان
%0