سمند سورن ELX، 1399، ایران خودرو

قیمت روز خودرو سمند سورن ELX، 1399، ایران خودرو

قیمت بازار:

237,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/3/25

نمودار قیمت روز خودرو سمند سورن ELX، 1399، ایران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده سمند سورن ELX، 1399، ایران خودرو

سال 1399 221,000,000 تا 230,000,000 تومان
سال 1398 210,000,000 تا 219,000,000 تومان
سال 1397 200,000,000 تا 208,000,000 تومان
سال 1396 190,000,000 تا 197,000,000 تومان
سال 1395 180,000,000 تا 188,000,000 تومان
سال 1394 171,000,000 تا 178,000,000 تومان
سال 1393 163,000,000 تا 169,000,000 تومان
سال 1392 155,000,000 تا 161,000,000 تومان
سال 1391 147,000,000 تا 153,000,000 تومان
سال 1390 140,000,000 تا 145,000,000 تومان