سمند LX EF7، 1399، ایران خودرو

قیمت روز خودرو سمند LX EF7، 1399، ایران خودرو

قیمت بازار:

215,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/3/25

نمودار قیمت روز خودرو سمند LX EF7، 1399، ایران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده سمند LX EF7، 1399، ایران خودرو

سال 1399 201,000,000 تا 209,000,000 تومان
سال 1398 191,000,000 تا 198,000,000 تومان
سال 1397 181,000,000 تا 189,000,000 تومان
سال 1396 172,000,000 تا 179,000,000 تومان
سال 1395 164,000,000 تا 170,000,000 تومان
سال 1394 155,000,000 تا 162,000,000 تومان
سال 1393 148,000,000 تا 154,000,000 تومان
سال 1392 140,000,000 تا 146,000,000 تومان
سال 1391 133,000,000 تا 139,000,000 تومان
سال 1390 127,000,000 تا 132,000,000 تومان