سمند LX EF7، 1399، ایران خودرو

قیمت روز خودرو سمند LX EF7، 1399، ایران خودرو

قیمت بازار:

200,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/1/19

نمودار قیمت روز خودرو سمند LX EF7، 1399، ایران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده سمند LX EF7، 1399، ایران خودرو

سال 1399 187,000,000 تا 194,000,000 تومان
سال 1398 177,000,000 تا 185,000,000 تومان
سال 1397 169,000,000 تا 175,000,000 تومان
سال 1396 160,000,000 تا 167,000,000 تومان
سال 1395 152,000,000 تا 158,000,000 تومان
سال 1394 145,000,000 تا 150,000,000 تومان
سال 1393 137,000,000 تا 143,000,000 تومان
سال 1392 131,000,000 تا 136,000,000 تومان
سال 1391 124,000,000 تا 129,000,000 تومان
سال 1390 118,000,000 تا 123,000,000 تومان