سمند LX EF7 دوگانه سوز، 1400، ایران خودرو

قیمت روز خودرو سمند LX EF7 دوگانه سوز، 1400، ایران خودرو

قیمت بازار:

247,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/3/29

نمودار قیمت روز خودرو سمند LX EF7 دوگانه سوز، 1400، ایران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده سمند LX EF7 دوگانه سوز، 1400، ایران خودرو

سال 1399 230,000,000 تا 240,000,000 تومان
سال 1398 219,000,000 تا 228,000,000 تومان
سال 1397 208,000,000 تا 217,000,000 تومان
سال 1396 198,000,000 تا 206,000,000 تومان
سال 1395 188,000,000 تا 195,000,000 تومان
سال 1394 178,000,000 تا 186,000,000 تومان
سال 1393 170,000,000 تا 176,000,000 تومان
سال 1392 161,000,000 تا 168,000,000 تومان
سال 1391 153,000,000 تا 159,000,000 تومان
سال 1390 145,000,000 تا 151,000,000 تومان