سمند LX EF7 دوگانه سوز، 1399، ایران خودرو

قیمت روز خودرو سمند LX EF7 دوگانه سوز، 1399، ایران خودرو

قیمت بازار:

239,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/3/29

نمودار قیمت روز خودرو سمند LX EF7 دوگانه سوز، 1399، ایران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده سمند LX EF7 دوگانه سوز، 1399، ایران خودرو

سال 1399 223,000,000 تا 232,000,000 تومان
سال 1398 212,000,000 تا 221,000,000 تومان
سال 1397 201,000,000 تا 210,000,000 تومان
سال 1396 191,000,000 تا 199,000,000 تومان
سال 1395 182,000,000 تا 189,000,000 تومان
سال 1394 173,000,000 تا 180,000,000 تومان
سال 1393 164,000,000 تا 171,000,000 تومان
سال 1392 156,000,000 تا 162,000,000 تومان
سال 1391 148,000,000 تا 154,000,000 تومان
سال 1390 141,000,000 تا 146,000,000 تومان