پراید 151 SE، 1400، سایپا

قیمت روز خودرو پراید 151 SE، 1400، سایپا

قیمت بازار:

119,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/1/22

نمودار قیمت روز خودرو پراید 151 SE، 1400، سایپا

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده پراید 151 SE، 1400، سایپا

سال 1399 111,000,000 تا 116,000,000 تومان
سال 1398 106,000,000 تا 110,000,000 تومان
سال 1397 100,000,000 تا 105,000,000 تومان
سال 1396 95,000,000 تا 99,000,000 تومان
سال 1395 91,000,000 تا 94,000,000 تومان
سال 1394 86,000,000 تا 90,000,000 تومان
سال 1393 82,000,000 تا 85,000,000 تومان
سال 1392 78,000,000 تا 81,000,000 تومان
سال 1391 74,000,000 تا 77,000,000 تومان
سال 1390 70,000,000 تا 73,000,000 تومان