قیمت پورشه ماکان صفر، 2018، وارداتی، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت پورشه ماکان صفر سال 2018 وارداتی: امروز 4 خرداد قیمت روز خودرو پورشه ماکان صفر سال 2018 وارداتی صفر در بازار 8,000,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل 1.3% در نمودار افزایش داشته است.

قیمت روز خودرو پورشه ماکان صفر، 2018، وارداتی
قیمت بازار:

8,000,000,000 تومان

بروزرسانی:

1401/3/4

قیمت پورشه ماکان صفر، 2018، وارداتی روی نمودار

%1.3
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت پورشه ماکان کارکرده

سال 2018 7,448,000,000 تا 7,752,000,000 تومان
سال 2017 7,076,000,000 تا 7,365,000,000 تومان
سال 2016 6,722,000,000 تا 6,997,000,000 تومان
سال 2015 6,386,000,000 تا 6,647,000,000 تومان

تغییرات قیمت پورشه ماکان صفر، 2018، وارداتی

1401/3/4 8,000,000,000 تومان
%1.3
1401/3/3 7,900,000,000 تومان
%0
1401/3/2 7,900,000,000 تومان
%0
1401/3/1 7,900,000,000 تومان
%0
1401/2/31 7,900,000,000 تومان
%0
1401/2/30 7,900,000,000 تومان
%0
1401/2/29 7,900,000,000 تومان
%0.63