قیمت وانت کارا (تک کابین) صفر، 1400، بهمن خودرو، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت وانت کارا (تک کابین) صفر سال 1400 بهمن خودرو: امروز 4 خرداد قیمت روز خودرو وانت کارا (تک کابین) صفر سال 1400 بهمن خودرو صفر در بازار 340,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو وانت کارا (تک کابین) صفر، 1400، بهمن خودرو
قیمت بازار:

340,000,000 تومان

بروزرسانی:

1401/3/4

قیمت وانت کارا (تک کابین) صفر، 1400، بهمن خودرو روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت وانت کارا (تک کابین) کارکرده

سال 1400 317,000,000 تا 330,000,000 تومان
سال 1399 301,000,000 تا 313,000,000 تومان
سال 1398 286,000,000 تا 298,000,000 تومان
سال 1397 272,000,000 تا 283,000,000 تومان
سال 1396 258,000,000 تا 269,000,000 تومان
سال 1395 245,000,000 تا 255,000,000 تومان
سال 1394 233,000,000 تا 243,000,000 تومان
سال 1393 222,000,000 تا 231,000,000 تومان

تغییرات قیمت وانت کارا (تک کابین) صفر، 1400، بهمن خودرو

1401/3/4 340,000,000 تومان
%0
1401/3/3 340,000,000 تومان
%0
1401/3/2 340,000,000 تومان
%0
1401/3/1 340,000,000 تومان
%0
1401/2/31 340,000,000 تومان
%1.4
1401/2/30 345,000,000 تومان
%0
1401/2/29 345,000,000 تومان
%1.5