پژو 2008، 1398، ایران خودرو

قیمت روز خودرو پژو 2008، 1398، ایران خودرو

قیمت بازار:

800,000,000 تومان

بروزرسانی:

1 ساعت پیش

نمودار قیمت روز خودرو پژو 2008، 1398، ایران خودرو

%0.63
نمودار قیمت

قیمت کارکرده پژو 2008، 1398، ایران خودرو

سال 1399 745,000,000 تا 776,000,000 تومان
سال 1398 708,000,000 تا 737,000,000 تومان
سال 1397 673,000,000 تا 700,000,000 تومان
سال 1396 639,000,000 تا 665,000,000 تومان
سال 1395 607,000,000 تا 632,000,000 تومان
سال 1394 577,000,000 تا 600,000,000 تومان
سال 1393 548,000,000 تا 570,000,000 تومان
سال 1392 521,000,000 تا 542,000,000 تومان
سال 1391 495,000,000 تا 515,000,000 تومان
سال 1390 470,000,000 تا 489,000,000 تومان

قیمت سایر مدل‌های پژو