قیمت بنز کلاس GLA GLA45، 2016، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت بنز کلاس GLA GLA45 2016: امروز 29 دی قیمت روز خودرو بنز کلاس GLA GLA45 2016 صفر در بازار 5,300,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو بنز کلاس GLA GLA45، 2016
قیمت بازار:

5,300,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/10/29

قیمت بنز کلاس GLA GLA45، 2016 روی نمودار

%0
نمودار قیمت

قیمت بنز کلاس GLA GLA45 کارکرده

سال 2016 4,935,000,000 تا 5,136,000,000 تومان