قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر، 98، بهمن خودرو، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر سال 98 بهمن خودرو: امروز 18 آذر قیمت روز خودرو مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر سال 98 بهمن خودرو صفر در بازار 1,700,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر، 98، بهمن خودرو
قیمت بازار:

1,700,000,000 تومان

بروزرسانی:

1401/9/18

قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر، 98، بهمن خودرو روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 کارکرده

سال 1398 1,583,000,000 تا 1,648,000,000 تومان

تغییرات قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر، 98، بهمن خودرو

1401/9/18 1,700,000,000 تومان
%0
1401/9/17 1,700,000,000 تومان
%0
1401/9/16 1,700,000,000 تومان
%0
1401/9/15 1,700,000,000 تومان
%0
1401/9/14 1,700,000,000 تومان
%6.2
1401/9/13 1,600,000,000 تومان
%0
1401/9/12 1,600,000,000 تومان
%3.2