قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر، 98، بهمن خودرو، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر سال 98 بهمن خودرو: امروز 18 خرداد قیمت روز خودرو مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر سال 98 بهمن خودرو صفر در بازار 2,900,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر، 98، بهمن خودرو
قیمت بازار:

2,900,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/3/18

قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر، 98، بهمن خودرو روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 کارکرده

سال 1398 2,700,000,000 تا 2,811,000,000 تومان

تغییرات قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 صفر، 98، بهمن خودرو

1402/3/18 2,900,000,000 تومان
%0
1402/3/17 2,900,000,000 تومان
%0
1402/3/16 2,900,000,000 تومان
%0
1402/3/15 2,900,000,000 تومان
%0
1402/3/14 2,900,000,000 تومان
%0
1402/3/13 2,900,000,000 تومان
%0
1402/3/12 2,900,000,000 تومان
%0