قیمت فرداSX5اتوماتیک،1402 ، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت فردا SX5 اتوماتیک صفر سال 1402: امروز 30 تیر قیمت روز خودرو فردا SX5 اتوماتیک صفر سال 1402 صفر در بازار 1,300,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو فرداSX5اتوماتیک،1402

قیمت بازار:

1,300,000,000 تومان

بروزرسانی:

1403/4/30

قیمت فرداSX5اتوماتیک،1402 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت فردا SX5 اتوماتیک کارکرده

سال 1402 1,211,000,000 تا 1,260,000,000 تومان
سال 1401 1,150,000,000 تا 1,197,000,000 تومان

تغییرات قیمت فرداSX5اتوماتیک،1402

1403/4/30 1,300,000,000 تومان
%0
1403/4/29 1,300,000,000 تومان
%0
1403/4/28 1,300,000,000 تومان
%0
1403/4/27 1,300,000,000 تومان
%0
1403/4/26 1,300,000,000 تومان
%0
1403/4/25 1,300,000,000 تومان
%0
1403/4/24 1,300,000,000 تومان
%0