قیمت فردا SX5 اتوماتیک صفر، 1401، فردا، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت فردا SX5 اتوماتیک صفر سال 1401 فردا: امروز 18 خرداد قیمت روز خودرو فردا SX5 اتوماتیک صفر سال 1401 فردا صفر در بازار 1,450,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو فردا SX5 اتوماتیک صفر، 1401، فردا
قیمت بازار:

1,450,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/3/18

قیمت فردا SX5 اتوماتیک صفر، 1401، فردا روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت فردا SX5 اتوماتیک کارکرده

سال 1401 1,350,000,000 تا 1,406,000,000 تومان

تغییرات قیمت فردا SX5 اتوماتیک صفر، 1401، فردا

1402/3/18 1,450,000,000 تومان
%0
1402/3/17 1,450,000,000 تومان
%0
1402/3/16 1,450,000,000 تومان
%0
1402/3/15 1,450,000,000 تومان
%0
1402/3/14 1,450,000,000 تومان
%0
1402/3/13 1,450,000,000 تومان
%0
1402/3/12 1,450,000,000 تومان
%0