قیمت دانگ فنگ H30 کراس صفر، 98، ایران خودرو_رینگ آلومینیومی، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت دانگ فنگ H30 کراس صفر سال 98 ایران خودرو_رینگ آلومینیومی: امروز 29 اردیبهشت قیمت روز خودرو دانگ فنگ H30 کراس صفر سال 98 ایران خودرو_رینگ آلومینیومی صفر در بازار 510,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو دانگ فنگ H30 کراس صفر، 98، ایران خودرو_رینگ آلومینیومی
قیمت بازار:

510,000,000 تومان

بروزرسانی:

1401/2/29

قیمت دانگ فنگ H30 کراس صفر، 98، ایران خودرو_رینگ آلومینیومی روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت دانگ فنگ H30 کراس کارکرده

سال 1398 475,000,000 تا 495,000,000 تومان
سال 1397 452,000,000 تا 470,000,000 تومان
سال 1396 429,000,000 تا 447,000,000 تومان
سال 1395 408,000,000 تا 424,000,000 تومان

تغییرات قیمت دانگ فنگ H30 کراس صفر، 98، ایران خودرو_رینگ آلومینیومی

1401/2/29 510,000,000 تومان
%0
1401/2/28 510,000,000 تومان
%0.97
1401/2/27 515,000,000 تومان
%0
1401/2/26 515,000,000 تومان
%0
1401/2/25 515,000,000 تومان
%0
1401/2/24 515,000,000 تومان
%0
1401/2/23 515,000,000 تومان
%0.98