سیتروئن C3 (مونتاژ)، 1398، سایپا

قیمت روز خودرو سیتروئن C3 (مونتاژ)، 1398، سایپا

قیمت بازار:

850,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/1/19

نمودار قیمت روز خودرو سیتروئن C3 (مونتاژ)، 1398، سایپا

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده سیتروئن C3 (مونتاژ)، 1398، سایپا

سال 1399 792,000,000 تا 824,000,000 تومان
سال 1398 752,000,000 تا 783,000,000 تومان
سال 1397 715,000,000 تا 744,000,000 تومان
سال 1396 679,000,000 تا 707,000,000 تومان
سال 1395 645,000,000 تا 671,000,000 تومان
سال 1394 613,000,000 تا 638,000,000 تومان
سال 1393 582,000,000 تا 606,000,000 تومان
سال 1392 553,000,000 تا 576,000,000 تومان
سال 1391 525,000,000 تا 547,000,000 تومان
سال 1390 499,000,000 تا 520,000,000 تومان