چری تیگو 5 IL، 1398، مدیران خودرو

قیمت روز خودرو چری تیگو 5 IL، 1398، مدیران خودرو

قیمت بازار:

600,000,000 تومان

بروزرسانی:

1399/12/19

نمودار قیمت روز خودرو چری تیگو 5 IL، 1398، مدیران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده چری تیگو 5 IL، 1398، مدیران خودرو

سال 1399 559,000,000 تا 582,000,000 تومان
سال 1398 531,000,000 تا 553,000,000 تومان
سال 1397 505,000,000 تا 525,000,000 تومان
سال 1396 479,000,000 تا 499,000,000 تومان
سال 1395 455,000,000 تا 474,000,000 تومان
سال 1394 433,000,000 تا 450,000,000 تومان
سال 1393 411,000,000 تا 428,000,000 تومان
سال 1392 391,000,000 تا 407,000,000 تومان
سال 1391 371,000,000 تا 386,000,000 تومان
سال 1390 353,000,000 تا 367,000,000 تومان