قیمت چری تیگو 5 IE، 1399، مدیران خودرو

قیمت روز خودرو چری تیگو 5 IE، 1399، مدیران خودرو
قیمت بازار:

640,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/5/3

نمودار قیمت چری تیگو 5 IE، 1399، مدیران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده چری تیگو 5 IE، 1399، مدیران خودرو

سال 1399 596,000,000 تا 621,000,000 تومان
سال 1398 567,000,000 تا 590,000,000 تومان
سال 1397 538,000,000 تا 560,000,000 تومان
سال 1396 511,000,000 تا 532,000,000 تومان
سال 1395 486,000,000 تا 506,000,000 تومان
سال 1394 462,000,000 تا 480,000,000 تومان
سال 1393 438,000,000 تا 456,000,000 تومان
سال 1392 417,000,000 تا 434,000,000 تومان
سال 1391 396,000,000 تا 412,000,000 تومان
سال 1390 376,000,000 تا 391,000,000 تومان