چری تیگو 5 IE، 1399، مدیران خودرو

قیمت روز خودرو چری تیگو 5 IE، 1399، مدیران خودرو

قیمت بازار:

628,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/1/18

نمودار قیمت روز خودرو چری تیگو 5 IE، 1399، مدیران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده چری تیگو 5 IE، 1399، مدیران خودرو

سال 1399 585,000,000 تا 609,000,000 تومان
سال 1398 556,000,000 تا 579,000,000 تومان
سال 1397 528,000,000 تا 550,000,000 تومان
سال 1396 502,000,000 تا 522,000,000 تومان
سال 1395 477,000,000 تا 496,000,000 تومان
سال 1394 453,000,000 تا 471,000,000 تومان
سال 1393 430,000,000 تا 448,000,000 تومان
سال 1392 409,000,000 تا 425,000,000 تومان
سال 1391 388,000,000 تا 404,000,000 تومان
سال 1390 369,000,000 تا 384,000,000 تومان