قیمت چری آریزو 6 اکسلنت، 1399، مدیران خودرو

قیمت روز خودرو چری آریزو 6 اکسلنت، 1399، مدیران خودرو
قیمت بازار:

735,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/3/25

نمودار قیمت چری آریزو 6 اکسلنت، 1399، مدیران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده چری آریزو 6 اکسلنت، 1399، مدیران خودرو

سال 1399 685,000,000 تا 713,000,000 تومان
سال 1398 651,000,000 تا 677,000,000 تومان
سال 1397 618,000,000 تا 643,000,000 تومان
سال 1396 587,000,000 تا 611,000,000 تومان
سال 1395 558,000,000 تا 581,000,000 تومان
سال 1394 530,000,000 تا 552,000,000 تومان
سال 1393 504,000,000 تا 524,000,000 تومان
سال 1392 478,000,000 تا 498,000,000 تومان
سال 1391 454,000,000 تا 473,000,000 تومان
سال 1390 432,000,000 تا 449,000,000 تومان