چری آریزو 6 اکسلنت، 1399، مدیران خودرو

قیمت روز خودرو چری آریزو 6 اکسلنت، 1399، مدیران خودرو

قیمت بازار:

720,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/1/18

نمودار قیمت روز خودرو چری آریزو 6 اکسلنت، 1399، مدیران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده چری آریزو 6 اکسلنت، 1399، مدیران خودرو

سال 1399 671,000,000 تا 698,000,000 تومان
سال 1398 637,000,000 تا 663,000,000 تومان
سال 1397 605,000,000 تا 630,000,000 تومان
سال 1396 575,000,000 تا 599,000,000 تومان
سال 1395 546,000,000 تا 569,000,000 تومان
سال 1394 519,000,000 تا 540,000,000 تومان
سال 1393 493,000,000 تا 513,000,000 تومان
سال 1392 469,000,000 تا 488,000,000 تومان
سال 1391 445,000,000 تا 463,000,000 تومان
سال 1390 423,000,000 تا 440,000,000 تومان