چری آریزو 5TE اتوماتیک اکسلنت (توربو)، 1399، مدیران خودرو

قیمت روز خودرو چری آریزو 5TE اتوماتیک اکسلنت (توربو)، 1399، مدیران خودرو

قیمت بازار:

500,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/1/29

نمودار قیمت روز خودرو چری آریزو 5TE اتوماتیک اکسلنت (توربو)، 1399، مدیران خودرو

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده چری آریزو 5TE اتوماتیک اکسلنت (توربو)، 1399، مدیران خودرو

سال 1399 466,000,000 تا 485,000,000 تومان
سال 1398 443,000,000 تا 461,000,000 تومان
سال 1397 421,000,000 تا 438,000,000 تومان
سال 1396 400,000,000 تا 416,000,000 تومان
سال 1395 380,000,000 تا 395,000,000 تومان
سال 1394 361,000,000 تا 375,000,000 تومان
سال 1393 343,000,000 تا 357,000,000 تومان
سال 1392 326,000,000 تا 339,000,000 تومان
سال 1391 309,000,000 تا 322,000,000 تومان
سال 1390 294,000,000 تا 306,000,000 تومان