برلیانس H230 دنده ای، 1399، سایپا

قیمت روز خودرو برلیانس H230 دنده ای، 1399، سایپا

قیمت بازار:

250,000,000 تومان

بروزرسانی:

1399/12/3

نمودار قیمت روز خودرو برلیانس H230 دنده ای، 1399، سایپا

%0
نمودار قیمت

قیمت کارکرده برلیانس H230 دنده ای، 1399، سایپا

سال 1399 233,000,000 تا 243,000,000 تومان
سال 1398 222,000,000 تا 231,000,000 تومان
سال 1397 211,000,000 تا 219,000,000 تومان
سال 1396 200,000,000 تا 208,000,000 تومان
سال 1395 190,000,000 تا 198,000,000 تومان
سال 1394 181,000,000 تا 188,000,000 تومان
سال 1393 172,000,000 تا 179,000,000 تومان
سال 1392 163,000,000 تا 170,000,000 تومان
سال 1391 155,000,000 تا 161,000,000 تومان
سال 1390 147,000,000 تا 153,000,000 تومان

قیمت سایر مدل‌های برلیانس