قیمت بورگواردBX7آلتیمیت،وارداتی،2018 ، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت بورگوارد BX7 آلتیمیت صفر سال 2018 وارداتی: امروز 9 مهر قیمت روز خودرو بورگوارد BX7 آلتیمیت صفر سال 2018 وارداتی صفر در بازار 2,500,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو بورگواردBX7آلتیمیت،وارداتی،2018

قیمت بازار:

2,500,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/7/9

قیمت بورگواردBX7آلتیمیت،وارداتی،2018 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت بورگوارد BX7 آلتیمیت کارکرده

سال 2018 2,328,000,000 تا 2,423,000,000 تومان

تغییرات قیمت بورگواردBX7آلتیمیت،وارداتی،2018

1402/7/9 2,500,000,000 تومان
%0
1402/7/8 2,500,000,000 تومان
%0
1402/7/7 2,500,000,000 تومان
%0
1402/7/6 2,500,000,000 تومان
%0
1402/7/5 2,500,000,000 تومان
%0
1402/7/4 2,500,000,000 تومان
%0
1402/7/3 2,500,000,000 تومان
%0