قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت صفر، 2018، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت صفر سال 2018: امروز 5 فروردین قیمت روز خودرو بورگوارد BX5 آلتیمیت صفر سال 2018 صفر در بازار 2,100,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو بورگوارد BX5 آلتیمیت صفر، 2018
قیمت بازار:

2,100,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/1/5

قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت صفر، 2018 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت کارکرده

سال 2018 1,956,000,000 تا 2,035,000,000 تومان

تغییرات قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت صفر، 2018

1402/1/5 2,100,000,000 تومان
%0
1402/1/4 2,100,000,000 تومان
%0
1402/1/3 2,100,000,000 تومان
%0
1402/1/2 2,100,000,000 تومان
%0
1402/1/1 2,100,000,000 تومان
%0
1401/12/29 2,100,000,000 تومان
%0
1401/12/28 2,100,000,000 تومان
%0