قیمت بورگواردBX5آلتیمیت،2018 ، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت صفر سال 2018: امروز 9 مهر قیمت روز خودرو بورگوارد BX5 آلتیمیت صفر سال 2018 صفر در بازار 2,000,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو بورگواردBX5آلتیمیت،2018

قیمت بازار:

2,000,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/7/9

قیمت بورگواردBX5آلتیمیت،2018 روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت کارکرده

سال 2018 1,862,000,000 تا 1,938,000,000 تومان

تغییرات قیمت بورگواردBX5آلتیمیت،2018

1402/7/9 2,000,000,000 تومان
%0
1402/7/8 2,000,000,000 تومان
%0
1402/7/7 2,000,000,000 تومان
%0
1402/7/6 2,000,000,000 تومان
%0
1402/7/5 2,000,000,000 تومان
%0
1402/7/4 2,000,000,000 تومان
%0
1402/7/3 2,000,000,000 تومان
%0