قیمت ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت ب ام و سری 5 سدان 530i 2018 Progressive sport: امروز 29 دی قیمت روز خودرو ب ام و سری 5 سدان 530i 2018 Progressive sport صفر در بازار 6,000,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport
قیمت بازار:

6,000,000,000 تومان

بروزرسانی:

1400/10/29

قیمت ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport روی نمودار

%0
نمودار قیمت

قیمت ب ام و سری 5 سدان 530i کارکرده

سال 2018 5,586,000,000 تا 5,814,000,000 تومان
سال 2017 5,307,000,000 تا 5,524,000,000 تومان
سال 2016 5,042,000,000 تا 5,248,000,000 تومان
سال 2015 4,790,000,000 تا 4,985,000,000 تومان
سال 2014 4,550,000,000 تا 4,736,000,000 تومان
سال 2013 4,323,000,000 تا 4,499,000,000 تومان
سال 2012 4,107,000,000 تا 4,274,000,000 تومان
سال 2011 3,901,000,000 تا 4,061,000,000 تومان
سال 2010 3,706,000,000 تا 3,858,000,000 تومان
سال 2009 3,521,000,000 تا 3,665,000,000 تومان

قیمت سایر مدل‌های ب ام و