قیمت ب ام و سری 5 سدان 530i صفر، 2018، Perfection، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت ب ام و سری 5 سدان 530i صفر سال 2018 Perfection: امروز 7 خرداد قیمت روز خودرو ب ام و سری 5 سدان 530i صفر سال 2018 Perfection صفر در بازار 6,450,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو ب ام و سری 5 سدان 530i صفر، 2018، Perfection
قیمت بازار:

6,450,000,000 تومان

بروزرسانی:

1401/3/7

قیمت ب ام و سری 5 سدان 530i صفر، 2018، Perfection روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت ب ام و سری 5 سدان 530i کارکرده

سال 2018 6,005,000,000 تا 6,251,000,000 تومان
سال 2017 5,705,000,000 تا 5,938,000,000 تومان
سال 2016 5,420,000,000 تا 5,641,000,000 تومان
سال 2015 5,149,000,000 تا 5,359,000,000 تومان
سال 2014 4,892,000,000 تا 5,091,000,000 تومان
سال 2013 4,647,000,000 تا 4,837,000,000 تومان
سال 2012 4,415,000,000 تا 4,595,000,000 تومان
سال 2011 4,194,000,000 تا 4,365,000,000 تومان
سال 2010 3,984,000,000 تا 4,147,000,000 تومان
سال 2009 3,785,000,000 تا 3,940,000,000 تومان

تغییرات قیمت ب ام و سری 5 سدان 530i صفر، 2018، Perfection

1401/3/7 6,450,000,000 تومان
%0
1401/3/6 6,450,000,000 تومان
%0
1401/3/5 6,450,000,000 تومان
%0
1401/3/4 6,450,000,000 تومان
%0
1401/3/3 6,450,000,000 تومان
%0
1401/3/2 6,450,000,000 تومان
%0
1401/3/1 6,450,000,000 تومان
%0
قیمت سایر مدل‌های ب ام و