قیمت بسترن B30 اتوماتیک صفر، 1400، بهمن خودرو، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت بسترن B30 اتوماتیک صفر سال 1400 بهمن خودرو: امروز 5 فروردین قیمت روز خودرو بسترن B30 اتوماتیک صفر سال 1400 بهمن خودرو صفر در بازار 1,010,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو بسترن B30 اتوماتیک صفر، 1400، بهمن خودرو
قیمت بازار:

1,010,000,000 تومان

بروزرسانی:

1402/1/5

قیمت بسترن B30 اتوماتیک صفر، 1400، بهمن خودرو روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت بسترن B30 اتوماتیک کارکرده

سال 1400 941,000,000 تا 979,000,000 تومان
سال 1399 894,000,000 تا 930,000,000 تومان

تغییرات قیمت بسترن B30 اتوماتیک صفر، 1400، بهمن خودرو

1402/1/5 1,010,000,000 تومان
%0
1402/1/4 1,010,000,000 تومان
%0
1402/1/3 1,010,000,000 تومان
%0
1402/1/2 1,010,000,000 تومان
%0
1402/1/1 1,010,000,000 تومان
%0
1401/12/29 1,010,000,000 تومان
%0
1401/12/28 1,010,000,000 تومان
%0