#ساندرو_استپوی

#ساندرو_استپوی مشکی ۹۸ می خوام، تحویل تهران.. اگه کسی داشت خبر بده لطفا🙏