#برجام

در صورتی که آمریکا به #برجام برگردد، #قیمت_ارز افت می کند و اوضاع بازار هم با توجه به خودروهای جدیدی که وارد بازار ایران می‌شود بهتر از امروز خواهد شد و این موضوع در #کاهش_قیمت_خودرو بسیار موثر خواهد بود. اگر توافق نشود که اوضاع بدتر خواهد شد و شاهد #افزایش_قیمت_خودرو خواهیم بود. والسلام