خرید و فروش و قیمت خودرو

پراید صندوق دار
پراید صندوق دار
مدل 1388
250,000 کیلومتر
2 روز پیش در ساری
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1385
396,990 کیلومتر
2 روز پیش در نوشهر
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار، مدل 1389
مدل 1389
400,000 کیلومتر
3 روز پیش در تهران
پراید صندوق دار، مدل 1389
قیمت توافقی بیمه بدنه
پرایدصبا 89 فرمان هیدرولیک، دوگانه LPG
مدل 1389
257,320 کیلومتر
3 روز پیش در تنکابن
پرایدصبا 89 فرمان هیدرولیک، دوگانه LPG
130,000,000 تومان
پراید 88 هیدرولیک
مدل 1388
200,000 کیلومتر
3 روز پیش در کرج
پراید 88 هیدرولیک
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل
-- کیلومتر
4 روز پیش در تهران
پراید صندوق دار
900,000 تومان
پراید صندوق دار
مدل 1388
286,000 کیلومتر
4 روز پیش در سبزوار
پراید صندوق دار
125,000,000 تومان (اقساطی)
پراید صندوق دار
مدل 1386
355,000 کیلومتر
5 روز پیش در تهران
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1385
700,000 کیلومتر
7 روز پیش در پیشوا
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار کره ای مدل81
مدل 1381
400,000 کیلومتر
8 روز پیش در تهران
پراید صندوق دار کره ای مدل81
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1383
407,000 کیلومتر
8 روز پیش در ری
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1386
111,111 کیلومتر
8 روز پیش در سمنان
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1386
500,000 کیلومتر
9 روز پیش در نکا
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1380
700,000 کیلومتر
9 روز پیش در نظرآباد
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1383
358,000 کیلومتر
10 روز پیش در سوسنگرد
پراید صندوق دار
80,000,000 تومان
پراید صندوق دار
مدل 1383
375,000 کیلومتر
10 روز پیش در چهارباغ
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1387
240,000 کیلومتر
10 روز پیش در تهران
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید 85صندوق دار دوگانه
مدل 1385
250,000 کیلومتر
11 روز پیش در شیراز
پراید 85صندوق دار دوگانه
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1388
500,000 کیلومتر
11 روز پیش در بوشهر
پراید صندوق دار
قیمت توافقی
پراید صندوق دار
مدل 1385
صفر کیلومتر
12 روز پیش در ساری
پراید صندوق دار
قیمت توافقی