تحویل_سه_ماهه_خودروهای_وارداتی

خودروهای وارداتی سه ماهه تحویل داده می شوند
سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: عمدتا خودروها سه ماهه تحویل می‌شوند، شاید پنج درصد تحویل فوری و پنج درصد هم شش ماهه باشد اما در همین حدود بازه زمانی خودروها تحویل مشتریان خواهد شد.
1 سال پیش
609 بازدید