قیمت ب ام و سری 7 730li صفر، 2018، Legacy sport، صفر روز، کارکرده، کارخانه، بازار

قیمت ب ام و سری 7 730li صفر سال 2018 Legacy sport: امروز 7 خرداد قیمت روز خودرو ب ام و سری 7 730li صفر سال 2018 Legacy sport صفر در بازار 9,700,000,000 تومان می‌باشد که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشته است.

قیمت روز خودرو ب ام و سری 7 730li صفر، 2018، Legacy sport
قیمت بازار:

9,700,000,000 تومان

بروزرسانی:

1401/3/7

قیمت ب ام و سری 7 730li صفر، 2018، Legacy sport روی نمودار

%0
نمودار قیمت
  • ماهانه
  • سه ماهه
  • شش ماهه
  • یکساله

قیمت ب ام و سری 7 730li کارکرده

سال 2018 9,031,000,000 تا 9,400,000,000 تومان
سال 2017 8,580,000,000 تا 8,930,000,000 تومان
سال 2016 8,151,000,000 تا 8,483,000,000 تومان
سال 2015 7,743,000,000 تا 8,059,000,000 تومان
سال 2014 7,356,000,000 تا 7,656,000,000 تومان
سال 2013 6,988,000,000 تا 7,273,000,000 تومان
سال 2012 6,639,000,000 تا 6,910,000,000 تومان
سال 2011 6,307,000,000 تا 6,564,000,000 تومان
سال 2010 5,992,000,000 تا 6,236,000,000 تومان
سال 2009 5,692,000,000 تا 5,924,000,000 تومان

تغییرات قیمت ب ام و سری 7 730li صفر، 2018، Legacy sport

1401/3/7 9,700,000,000 تومان
%0
1401/3/6 9,700,000,000 تومان
%0
1401/3/5 9,700,000,000 تومان
%0
1401/3/4 9,700,000,000 تومان
%0
1401/3/3 9,700,000,000 تومان
%0
1401/3/2 9,700,000,000 تومان
%0
1401/3/1 9,700,000,000 تومان
%0
قیمت سایر مدل‌های ب ام و