بازار خودرو چیتگر تهران جمعه ها

بازار خودرو چیتگر مهمترین جمعه بازار خودرو تهران است که هر جمعه برای خرید و فروش خودرو برگزار میگردد. هر هفته خریداران و فروشندگان بسیاری جهت خرید و فروش خودرو به این مرکز مراجعه میکنند.

پارکینگ چیتگردر فضایی بالغ بر 10هزارمترمربع برگزار میگردد.بازارخودرو چیتگر در کیلومتر 13 جاده مخصوص شهید لشکری پارکینگ چیتگر قرار دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ،نحوه ورود و لیست خودروهای فروشی میتوانید اپلیکیشن بازارخودرو را از لینک زیر نصب نمایید.

 

اپلیکیشن بازار خودرو چیتگر

بازار خودرو چیتگر