حذف واسطه ها از بازار دستاورد قیمت گذاری در حاشیه بازار

حذف واسطه ها از بازار دستاورد قیمت گذاری در حاشیه بازار

15 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

کاظم محمدی نیکخواه با تاکید بر این که تعیین قیمت خودرو5 درصد پایین تر از حاشیه بازار، انگیزه دلالی را از بین خواهد برد، تصریح کرد: با این اقدام فاصله بین قیمت کارخانه و بازار به پایین ترین حد ممکن خواهد رسید و در چنین شرایطی اگر خودروسازان موظف به کاهشقیمت خودرو همزمان با کاهش قیمت ها در بازار شوند، سفته بازان برای جلوگیری از ضرر ریسک خرید خودرو را نمی پذیرند.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: بر این اساس بساط دلالی از بازار خودرو برچیده می شود و از سوی دیگر تولیدکننده نیز محصول خود را با ضرر نخواهد فروخت و در عین حال مصرف کننده نیز از این فضا منتفع خواهد شد.
محمدی نیکخواه با تاکید بر این که آزادسازی قیمت در صنعت خودرو به معنای حرکت به سمت اقتصاد منطق محور است، افزود: با آزادسازی قیمت چند دستاورد ایجاد خواهد شد که نخست، حذف تقاضاهای کاذب که بیشترین آسیب را می زند از گردونه تقاضاها است در این شرایط بخشی از تقاضا که واقعی بوده و مصرف کننده نهایی است در عرصه تقاضا باقی می ماند بنابراین سفته بازی ،رانت ، دلالی و اختلاف قیمت بازار و کارخانه از بین می رود.
وی ادامه داد: فاصله قیمت کارخانه تا بازار باید به اندازه ای باشد که ایجاد جذابیت کند و این جذابیت باید به گونه ای باشد که نه تنها خرید کارخانه ای را از بین نمی برد بلکه در عین حال جذابیت دلالی را نیز از بین ببرد.
محمدی نیکخواه با اشاره به ضرورت عرضه به میزان مناسب نیز گفت: البته باید به این نکته توجه کرد قیمت گذاری در حاشیه بازار در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که عرضه از سوی خودروسازان به درستی انجام شود چرا که اگر قیمتی تعیین اما عرضه به درستی انجام نشود، قیمت ها دوباره اوج خواهند گرفت.
وی با تاکید بر این که خودروساز باید نسبت به مدیریت عرضه خودرو اقدام کرده و در میان مهندسی عرضه را از دستور کار خارج کند، تصریح کرد: باید نسبت به کنترل قیمت حاشیه بازار و کارخانه اقدام کرده و این حاشیه سود عددی نباشد که منجر به سفته بازی و هجوم دلالی شود بنابراین لازم است این فاصله قیمتی روی عددی تعریف شود که انگیزه دلالی را به حداقل برساند تا مصرف کننده واقعی تمایل به خرید از کارخانه داشته باشد.

اخبار بیشتر