دعوتنامه تعهدات نقدی مردادماه پراید ارسال می شود

دعوتنامه تعهدات نقدی مردادماه پراید ارسال می شود

13 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

دعوتنامه تعهدات نقدی مردادماه خودروی پراید111 ویژه مشارکت در تولید ، جهت تکمیل وجه به شرح جدول ذیل از تاریخ 97/10/13 ارسال میگردد.

اخبار بیشتر